Jakie elementy składają się na system logistyczny firmy?

logistyka magazynowa
biznes

Sprawnie działający system logistyczny w firmie specjalizującej się w spedycji pozwala na uzyskanie szeregu korzyści – redukuje liczbę błędów, skraca czas realizacji łańcucha dostaw, zwiększa zadowolenie odbiorców, a w efekcie zwiększa zyski.

Organizacja systemu logistycznego

Aby system logistyczny w przedsiębiorstwie mógł działać sprawnie, konieczne jest jego odpowiednie opracowanie. W tym celu wskazane jest powiązanie ze sobą szeregu elementów tworzących łańcuch dostaw, czyli przepływ towarów od producenta aż do odbiorcy końcowego.

Systemy logistyczne mogą obejmować w związku z tym szereg różnych elementów, do których zaliczają się między innymi:

• produkowanie
• składanie zamówień
• zarządzanie przepływem towarów
• zarządzanie zapasami
• transportowanie
• logistyka magazynowa
• pakowanie i konfekcjonowanie
• dostawa do odbiorcy
• obsługa zwrotów

Współpraca elementów systemu logistycznego

Wszystkie z powyższych elementów, które tworzą systemy logistyczne, powinny sprawnie ze sobą współpracować. Wówczas firma realizująca działania logistyczne, w tym także logistykę magazynową, może zoptymalizować swoje zadania.

Obecnie firmy zajmujące się logistyką coraz częściej korzystają także z nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających systemy logistyczne. Zlecają one również zdania w tym zakresie zewnętrznym operatorom – firmom outsourcingowym posiadającym w tym zakresie większe doświadczenie.