Dlaczego w firmach powinny znajdować się piktogramy?

Niezbędne w biurze

Nie wszyscy przedsiębiorcy niestety wiedzą, że w firmach koniecznie muszą znajdować się znaki bezpieczeństwa. Warto mieć świadomość, że każdy przedsiębiorca, a także administrator budynku musi przestrzegać przepisów bhp i pożarowych. Należy wiedzieć, że znaki bezpieczeństwa stosowane są w biurach i firmach ze względu na bezpieczeństwo osób, które się w nich znajdują. Dlaczego obecność piktogramów jest konieczna i jak należy je stosować?

Dlaczego w przedsiębiorstwie powinny znajdować się znaki ochrony i higieny pracy?

Informują one bowiem o ewentualnych zagrożeniach występujących w danym miejscu pracy. Praktycznie każdy pracodawca zobowiązany jest wtedy do umieszczania ich w takich miejscach, gdzie możliwe będzie zlikwidowanie zagrożenia środkami ochrony. Warto wiedzieć, że wspomniane znaki ochrony i higieny można podzielić na cztery grupy, czyli znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne.

piktogram wc

Jak powinny być stosowane piktogramy do biur i firm?

Należy mieć świadomość, że nie tylko i wyłącznie liczba, ale również umiejscowienie piktogramów powinny zależeć przede wszystkim od rodzajów zagrożeń. Warto również wziąć pod uwagę miejsce, gdzie są one stosowane. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku piktogramów, które będą wymagały zasilania energią elektryczną, muszą one mieć zagwarantowane zasilanie awaryjne w sytuacji, gdyby doszło do przerwy w dopływie energii. Z kolei znaki ewakuacyjne muszą być umieszczane praktycznie na całym odcinku danej drogi ewakuacyjnej. Powinny być bowiem widoczne z każdego miejsca na drodze.